ໄຊຍະບູລີ ອະນຸຍາດໃຫ້ເດີນທາງເຂົ້າ-ອອກ ເມືອງ-ເມືອງ ລະຫວ່າງແຂວງ-ແຂວງ

ແຂວງໄຊຍະອານຸຍາດໃຫ້ເດີນທາງເຂົ້າ-ອອກເມືອງ-ເມືອງ,ແຂວງ-ແຂວງ ແຕ່ຕ້ອງບໍ່ມາຈາກເຂດທີ່ມີການລະບາດຊຸມຊົນ


ຂໍມູນ:

0 Comments