ນີ້ຄືແມ່ງູເຫຼື້ອມທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນໂລກ (ມີຄລິບ)

 


ງູໂຕນີ້ໄດ້ຮັບການລ້ຽງດູຢູ່ພາຍໃນ Prehistoric Pets ໃນລັດຄາລິຟໍເນຍ ສະຫະລັດອາເມລິກາ ໂດຍມີ ເຈ ເບຼເວີຣ໌ (Jay Brewer) ເປັນເຈົ້າຂອງ ງູເຫຼຶ້ອມນີ້ ເປັນໜຶ່ງໃນແມ່ພັນງູເຫຼຶ້ອມທີ່ມີລັກສະນະຮູບຮ່າງໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນໂລກ
ເຊິ່ງມັນມີຄວາມຍາວປະມານ 6 ແມັດ ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວແມ່ງູຈະມີໄລຍະຟັກໄຂ່ 3 ເດືອນ ລູກງູທີ່ອອກມາຈາກໄຂ່ມີຄວາມຍາວປະມານ 55 ຊັງຕີແມັດ ແລະຈະກິນສັດຂະໜາດນ້ອຍເປັນອາຫານ

ຄລິບ

0 Comments