ແຊຣ໌ໄປໃຫ້ໂລກຮູ້ ໄປເອົາເຄື່ອງຂາຍເລກແຕ່ລະບໍລິສັດມາແລ້ວກົດຊື້ເອງບໍ່ຈ່າຍເງິນ


ເຕືອນໄພເດີ້ພີ່ນ້ອງ ແຊຮໄປ ແຊຮໄປໃຫ້ໂລກຮູ້. ໃຜຖືກຄືພວກຂ້ອຍແດ່ ອີນັກຕົ້ມຕຸນໃຫຍ່ທັງຜົວທັວເມຍເລາະໄປເອົາເຄື່ອງຂາຍເລກແຕ່ລະບໍລິສັດມາແລ້ວມັນກົດຊື້ເອງບໍ່ຈ່າຍເງິນ ທັງເລກລັດເລກນອກ 


ເງິນທີ່ມັນຕົ້ມໄປບໍ່ແມ່ນໜ້ອຍຂ້ອຍ 20-30 ລ້ານສະເພາະຂອງຂ້ອຍຍັງຄົນອື່ນໆອີກຫລາຍຄົນທີ່ຕົກເປັນເຫຍື່ອມັນ ຂ້ຽວແຊຣ໌ໄປໃຫ້ໂລກຮູ້ ເຕືອນໄປທຸກຄົນເດີ້...
ມັນຊື່: ຈັນສຸກ ສອນທະລາ. ເບີ່ງຫນ້າມັນດີດີເດີ້ມັນຄົນໄຊຍະ ມາຢູ່ວຽງຫນີຫນີ້ ເລາະຕົ້ມຕຸນໄປແຕ່ລະມື້ອີຈອມປອມໃຫຍ່Ep1 ເດີ້ ກຽມເບີ່ງep2ຕໍ່ໄປ ຂໍ້ມູນທີ່ສິມາລົງມີທັງຄິບສຽງທັງຮູບທີ່ມັນມານັ່ງຂໍຮ້ອງເຕັມເຟດໂລດ ອີຊາດຊົ່ວພວກແບບນີ້ຢ່າໃຫ້ມີຈຸດຢືນຢູ່ສັງຄົມ ບໍ່ໃຫ້ມັນໄປເຮັດນຳໃຜອີກຂໍ້ມູນ


0 Comments