ເງິນບໍ່ພໍເປັນເຫດ!! ແມ່ຕູ້ຫົວຂວັນຫຼານນຸ່ງໂສ້ງຂາດ

 


ແມ່ຕູ້ ຫົວຂວັນ ຫຼານຊາຍ ນຸ່ງໂສ້ງຂາດວ່າຊ້າາານຫຼານອົດສາຊື້ໂສງແຟຊັ້ນລາຄາແພງ😂😂ແມ່ຕູ່ຫົວທັງນໍ້າຕາ ອີຕົນຫຼານຊາຍທີ່ໂສ້ງຂາດແຮງ ເງິນບໍ່ພໍເປັນເຫດ…

ຊົມຄລິບ

0 Comments