ເຂົ້າໃຈຄວາມຮູ້ສືກນີ້ ຄວາມຮັກຄວາມຜູກພັນ ພັງທະລາຍເຂົ້າໃຈຄວາມຮູ້ສືກນີ້   ນ້ອງໃບບຸນ ອ້າຍໂຕ້
ຄວາມຮັກຄວາມຜູກພັນ ພັງທະລາຍ  
- ຖ້າລາວບໍ່ເກັບມາລ້ຽງປານນີ້ນ້ອງເຂົາຊິມີຊີວິດບໍ!
- ຖ້າປ່ອຍຄືນປ່າທຳມະຊາດດຽວກະຖືກລ່າອີກລ້ຽງດູແລນ້ອງຄືພໍ່ໂຕ້ໄດ້ບໍ່ !ຖ້າດູແລນ້ອງບໍ່ໄດ້ກະສົ່ງຄືນລາວສາ ລາວລ້ຽງມາດ້ວຍນົມຄືລູກຄົນຫນື່ງ ລ້ຽງຕາມທຳມະຊາດ ດ້ວຍທີບໍ່ໄດ້ກັກຄັງຫຍັງ #ຊ່ວຍແຊຣ ໃຫ້ໄປຮອດເຈົ້າຫນ້າທີອານຸລັກເພີ່ນແກ້ໃຫ້ເດ ຖືວ່າເປັນການຂໍຮ້ອງ   
fb: To Suvannaphan

0 Comments