ຊ່ອງເຮືອນຫຼັງໃໝ່ຂອງໃບເຟີນ ລາຄາ 28,387,612,288 ກີບ

“ໃບເຟີນ ພິມຊານົກ” ອັບເດດຄວາມຄືບໜ້າເຮືອນຫຼັງໃໝ່ ລາຄາ 80 ລ້ານບາດ ຫລື ປະມານ 28,387,612,288 ກີບ

“ໃບເຟີນ ພິມຊານົກ” ເປັນອີກໜຶ່ງນັກສະແດງທີ່ມີພອນສະຫວັນຫຼາຍ. ມື້ນີ້ນາງໄດ້ອອກມາເປີດເຮືອນຫຼັງໃໝ່ທີ່ກໍາລັງກໍ່ສ້າງ. ເຊິ່ງສຳເລັດໄປແລ້ວກວ່າ 50 ເປີເຊັນ

ຕ້ອງເວົ້າໄດ້ວ່າພື້ນທີ່ຂອງເຮືອນຂອງນາງກວ້າງຂວາງ ແລະ ເປັນສັດສ່ວນຫຼາຍ. ມີບ່ອນຈອດລົດ ມີຫ້ອງຮັບແຂກ, ຫ້ອງແມ່ບ້ານ, ເຮືອນຄົວໄທ-ເຮືອນຄົວຕາເວັນຕົກ.

ຫ້ອງພໍ່ແມ່ຢູ່ຊັ້ນລຸ່ມ. ໃນສ່ວນເທິງແມ່ນຫ້ອງຂອງໃບເຟີນ. ຫ້ອງເກັບເຄື່ອງນຸ່ງ ຫ້ອງແຕ່ງຕົວແຕ່ງຫນ້າ. ນອກຈາກນີ້, ກໍ່ຍັງມີຫ້ອງເກັບມ້ຽນເຄື່ອງຂອງຕ່າງໆທີ່ກວ້າງຂວາງເທົ່າກັບສາງ. ຈົນວ່າທີມງານ teas ນາງວ່າ ຫ້ອງເກັບຮັກສາຢູ່ເຮືອນຂອງນາງໃຫຍ່ກວ່າເຮືອນຂອງທີມງານ

“ໃບເຟີນ” ຍັງເປີດເຜີຍວ່າ ໃນອະດີດ, ລາວໄດ້ພັກຢູ່ໃນຫ້ອງແຄບໆຕະຫຼອດຊີວິດ. ເຊິ່ງເປັນພຽງຫ້ອງມີໄວ້ນອນຢ່າງດຽງແທ້ໆ, ຢູ່ແບບນັ້ນເປັນໆສິບປີ ແລະບໍ່ເຄີຍຄິດວ່າຈະຂະຫຍາຍ ແລະບໍ່ເຄີຍຄິດທີ່ຈະໃຊ້ເງິນກັບສິ່ງໃດກໍ່ຕາມໃນຊີວິດການເຮັດວຽກຂອງລາວທັງຫມົດ.

ນາງຍັງໄດ້ເຜີຍອີກວ່າ ນາງຢ້ານວ່ານາງຈະບໍ່ສາມາດຢູ່ເຮືອນ. ເຈົ້າຕ້ອງຍ່າງໄປໃສ? ຂ້ອຍຕ້ອງເຮັດຫຍັງແດ່? ເພາະປົກກະຕິແລ້ວເວລາຂ້ອຍກັບບ້ານຂ້ອຍໄປເບິ່ງພໍ່ແມ່ເທົ່ານັ້ນ.

ເນື່ອງຈາກວ່າບໍ່ມີເວລາຫຼາຍ, "ໃບເຟີນ" ຊີ້ໃຫ້ເຫັນ, ເຮືອນນີ້ແມ່ນສິ່ງດຽວທີ່ເຮັດເອງ ເນື່ອງຈາກວ່າປົກກະຕິແລ້ວຈະມອບໃຫ້ພໍ່ແມ່ ບໍ່ຄ່ອຍໄດ້ໃຫ້ສິ່ງໃດກັບຕົນເອງ ມັນເປັນສິ່ງດຽວທີ່ທັງຫມົດຊີວິດນີ້ໄດ້ສ້າງສໍາລັບຕົວຂອງ.

ມັນເປັນເງິນປະຢັດທັງຫມົດທີ່ຂ້ອຍໄດ້ມາຕະຫຼອດການເຮັດວຽກ. ທາງດ້ານຜູ້ຈັດການສ່ວນຕົວຂອງໃບເຟີນ ຍັງໄດ້ສະແດງຄວາມຍິນດີກັບຄວາມສໍາເລັດນີ້. ຈົນນາງເອງຕ້ອງນໍ້າຕາໄຫລ

0 Comments