ສານພະພູມບໍ່ໃຫ້ເລກ 3 ປີ ເປືອງນໍ້າແດງ ຈູດຖິ້ມເລີຍ!!!

ຄລິບດັງໃນໂລກໂຊຊ້ຽວ ສານພະພູມບໍ່ໃຫ້ເລກມາ 3 ປີ ເອົາໄວ້ເປືອງນໍ້າແດງ ຈູດຖິ້ມໄປເລີຍ

ເຫດຜົນທີ່ຈູດ...ເຈົ້າຂອງເຮືອນບອກວ່າ: ກ່ອນໜ້ານີ້ຝັນວ່າມີຜີບໍ່ມີທີ່ຢູ່ມາຂໍອາໄສ ກໍ່ເລີຍຕັ້ງສານນີ້ໃຫ້

ເມື່ອສາ້ງສຳເລັດແລ້ວ 3 ປີຂໍຫວຍບໍ່ເຄີຍຖືກ ກໍ່ເລີຍຄຽດແຄ້ນ ບອກວ່າເປືອງນໍ້າແດງ ເລີຍຈູດສານພະພູມຖິ້ມ

ຈູດຖິ້ມແລ້ວບໍ່ພໍ ແຖມຍັງມາທັບຖິ້ມອີກ ຈົນມຸ້ນກ້ຽງ

ຊົມຄລິບ:

0 Comments