ມີ​ເຮືອນ​ຢູ່​ໃນ​ໝູ່​ບ້ານໜຶ່ງ ​ທີ່ມີ​ແມ່​ຫາ​ກໍ່​ເກີດ​ລູກ ຕ້ອງໄດ້ລ້ຽງລູກຄົນດຽວ ເພາະ​ຜົວ​ໄດ້​ປະ​ແມ່​ແລະ​ລູກໄປ ບໍ່ກັບມາເບິ່ງແຍງ.

ລາວເລົ່າທັງນ້ຳຕາ ລາວເວົ້າວ່າ: ມື້ື້ຈະເກີດລູກແທ້ໆ ຜົວຍັງບໍ່ໄປສົ່ງ ມີແຕ່ລຸງທີ່ພາໄປ ຊ້ຳຍັງ ເວລາເກີດລູກກັບມາ ກໍຍັງບໍ່ມາເບິ່ງລູກ ແລະ ເມຍ.

ແລະ ຍັງເອົາເຂົ້າສານໄປຂາຍໝົດ ເພື່ອເອົາເງິນໄປຊື້ຢາບ້າມາເສບ,

ດຽວນີ້ຜົວໄປຢູ່ເຮືອນແມ່ ບໍ່ໄດ້ກັບມາເບິ່ງແຍງເມຍ ແລະ ລູກ.

ເວົ້າໄດ້ວ່າ ຜົວມີນິໄສລັກລອບລັກຊັບ, ເງິນທີ່ເມຍເກັບໄວ້, ຍັງເອົາໄປໃຊ້ຈົນຕ້ອງຢືມເງິນຈາກປ້າມາເກີດລູກແທນ.

ແຕ່ກໍ່ຍັງໂຊກດີທີ່ມີລຸງ-ປ້າ ມາເບິ່ງຂ້ອຍແດ່ ຊີວິດມັນຫຍຸ້ງຍາກແທ້ໆ ຍັງຕ້ອງພົບກັບຄູ່ຊີວິດທີ່ເປັນແບບນີ້ອີກ.