ລົດວິໂກ້ ປະທະ ລົດແກ່ເຄື່ອງ 6 ລໍ້ນ້ອຍ


 ວັນທີ 4 ກຸມພາ 2022 ຜ່ານມາ ມີອຸບັດຕິເຫດ ລົດວິໂກ້ ປະທະກັບ ລົດແກ່ເຄື່ອງ 6 ລໍ້ນ້ອຍ ຢູ່ຜາເຈ້ຍທາງໄປພູ 9 ຫລັກ ຜູ້ຂັບຂີ່ວິໂກ້ ເສຍຊີວິດ
0 Comments