#ສັດຈະທຳຊີວິດ ສິກືນກະກືນບໍ່ໄດ້ ສິຄາຍກະຄາຍບໍ່ອອກ

ຊິກືນກະກືນບໍໄດ້-ຊິຄາຍອອກກະຄາຍບໍໄດ້

ທາງດຽວຄື=ຕາຍ 👉#ສັດຈະທຳຊີວິດ

#ເລີຍໄດ້ຂໍ້ຄິດດີໆຈາກງູນ້ອຍກິນປາໃຫຍ່.

ບໍ່ວ່າເຮົາຊິເຮັດຫຍັງກໍ່ຕາມເຮົາຈົ່ງເຮັດຕາມກຳລັັງທີ່ຕົນເອງຊິເຮັດໄດ້ ເອົາທີ່ເຮັດໄຫວ-ຖ້າຮູ້ວ່າບໍ່ໄຫວຢ່າຝືນ ຢ່າໂລບມາກໂລພາຫຼາຍ #ຢ່າປ່ອຍໃຫ້ຄວາມໂລບມາກໂລພາ ໃຫຍ່ກວ່າໂຕເອງຈົນມາທຳລາຍຄວາມຊື່ສັດ ຄວາມເປັນຕົວຂອງຕົວເອງ.

#ຄະຕິທຳເຕືອນໃຈ

ທີ່ມາ:

0 Comments