#ເລືອກຄູ່ຜິດຊິວິດປ່ຽນ ຜົວຈູດເຄື່ອງເມຍຖິ້ມ ແລ້ວໄລ່ເມຍໜີ

ອີ່ຕົນລາວເດເນາະ #ເຄື່ອງຜົວຈູດຫມົດ ບໍ່່ຮັກເຂົາແລ້ວກະປ່ອຍເຂົາເມື່ອ

ຫາພໍ່ແມ່ເຂົາສາຢ່າຈູດເຄື່ອງຂ້ອງເຂົາເລີຍຊົ່ວຕາຍແທ້ເນາະຜູ້ຊາຍພັນນີ້

ເລືອກຄູ່ຜິດຊິວິດປ່ຽນທັນທີ

ຊົມຄຼິບ

ຂໍ້ມູນ:

0 Comments