ຜູ້ກະທຳຜິດຍອມປັບປຸງຕົວເອງ

ຍອມປັບປຸງໂຕເອງ ຜູ້ກະທຳຜິດ ທ້າວ ແຂກ ລາວໄດ້ຍອມຮັບຜິດ

ແລະ ພ້ອມປັບປຸງແກ້ໄຂຕົນເອງ ຜູກຂໍ່ຕໍແຂນຕໍ່ແຟນຂອງລາວແລ້ວ

ຈາກເຫດການທີ່ມີການທຳຮ້າຍຮ່າງກາຍຜູ້ຍິງ ແລ້ວມີຄົນມາໂພສລົງເຟຊ ກາຍເປັນຂ່າວໂດ່ງດັງໃນໂລກໂຊຊ້ຽວ ມີສຽງວິພາກວິຈານຕ່າງໆນາໆຕໍ່ກັບການກະທຳດັ່ງກ່າວ

ວັນນີ້ຫວັງວ່າສັງຄົມຈະໃຫ້ອະໄພລາວ ລາວມາຫາຂ້ອຍ ( ເລ້ )

ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ສັງຄົມເຂົ້າໃຈຜິດວ່າແມ່ນຂ້ອຍເປັນຜູ້ກະທຳຜິດ ຝາກແຊໃຫ້ແນ່

ທີ່ມາ:Honley Baramixay

0 Comments