ພິດຂອງບ້າຢາ ຂ້າເມຍ ແລະ ຂ້າຕົນເອງຕາຍຕາມ

ພິດຂອງບ້າຢາ, ຂ້າເມຍໂຕນເອງ ແລະ ຂ້າຕົນເອງ(ຜົວ)

ຕາຍທັງສອງ, ບ້ານ ນາມອນເໝືອ, ແຂວງວຽງຈັນ (ວັງວຽງ)

ຊົມຄຼິບ

ຂໍ້ມູນທີ່ມາ

0 Comments