ກອງທັບຣັດເຊຍເຜີຍແຜ່ວີດີໂອການຟຶກຊ້ອມ ແລະ ການນຳໃຊ້ຍານພາຫະນະຕິດຂີປານາວຸດຊະນິດຕ່າງໆ 

ໃນຮູບແບບເຄື່ອນທັບບຸກຕີແບບປະສົມປະສານກັບທະຫານຮາບໃນພູມມີປະເທດຕົວຈິງ- ຊົມຄລິບ