ລັກແບ້ກາງເວັນແສກໆ ແຈ້ງປານນິຍັງກ້າມາລັກ



ປະກາດຫາເຈົ້າຂອງລົດຕູ້ສະຕາແລັກ ໄດ້ມາລັກແບ້ຂອງຂ້າພະເຈົ້າໃນວັນທີ 04/02/2022 ເວລາ11:30 ທີ່ບ້ານນາສາລາ ວ່າໃຫ້ກັບຄືນມາເອົາແບ້ອີກໂຕນື່ງໄປຢູ່ນຳໝູ່ມັນແດ່ ເພາະວ່າມັນຮ້ອງຫຼາຍເວົ້າມາລະສູນກັບພວກຂີ້ລັກ ກາງເວັນແຈ້ງປານນິຍັງກ້າມາລັກ


ບໍ່ມີປັນຍາເຮັດຫາເອົາເອງ ເກີດເປັນມື້ມາຊອກລັກແຕ່ຂອງຄົນອື່ນ ຜູ້ໃດພົບເຫັນໃຫ້ແຈ້ງທີເບີ 02058640790 🙏😊



ຊົມຄລີບ




0 Comments