ແບບນີ້ກໍ່ມີ!!! ໂຈນລັກປີນເຂົ້າຮ້ານຫວັງລັກເຄື່ອງເກີດເຫດ!! ໂຈນປີນເຂົ້າຮ້ານ ເພື່ອຫວັງຈະລັກເຄື່ອງໃນຮ້ານຂາຍໂທລະສັບ ແຕ່ຫົວຕິດຢູ່ແພດານ

ພໍຕອນເຊົ້າເຈົ້າຂອງຮ້ານເປີດຮ້ານເຫັນເກາະຄ້າງ ຮ້ອງຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ ຈົນເຈົ້າໜ້າທີ່ຕ້ອງມາຊ່ວຍເອົາອອກມາເຊີ່ງມີອ້າຍໆຕໍາຫຼວດຄ່ອຍສົ່ງກຳລັງໃຈໃຫ້ຢູ່ຂ້າງໆ0 Comments