ກ້ອນຫີນແປກ!! ເອົາເຫຼັກມາວາງໃສ່ຫັກເປັນທ່ອນໆ

 


ໃຜຮູ້ຈັກຫຼືມີກ້ອນຫີນຊະນິດນີ້ບໍ່ ເຮົາຮັບຊື້ເດິໃຜມີເອົາມາຂາຍເດີ ອີນບັອກມາເດີຫີນສຸດແປກ ເອົາເຫຼັກຕະປູມາວາງໃສ່ປະມານ1ນາທີແລ້ວເຫຼັກຕະປູກໍເສັງຫັກເປັນທ່ອນໆ ຢ່າງທີ່ເຫັນໃນຄີບຊົມຄລິບ:


0 Comments