ໃຜຮູ້ຈັກຫຼືມີກ້ອນຫີນຊະນິດນີ້ບໍ່ ເຮົາຮັບຊື້ເດິໃຜມີເອົາມາຂາຍເດີ ອີນບັອກມາເດີຫີນສຸດແປກ ເອົາເຫຼັກຕະປູມາວາງໃສ່ປະມານ1ນາທີແລ້ວເຫຼັກຕະປູກໍເສັງຫັກເປັນທ່ອນໆ ຢ່າງທີ່ເຫັນໃນຄີບຊົມຄລິບ: