#ຢາພື້ນບ້ານ ປາໄຫຼເຜຶອກ ຫຼື ອ່ຽນດ່ອນ ແກ້ກະເພາະອັກເສບ ແລະປວດເມື່ອຍ

ຝາກແຊຣບອກຕໍ່ກັນເດີນີ້ແມ່ນຕົ້ນປາໄຫຼເຜຶອກຫຼືວ່າຮາກອ່ຽນດ່ອນເກີດຕາມປ່າຕາມເຂົາເປັນຢາດີກະເພາະນຳເອົາຮາກມັນມາຝົນໃສ່ນ້ຳກີນຫຼືຝົນໃສ່ນຳປູນໃສກີນເປັນຢາດີປວດທ້ອງຢ່າງຮຸນແຮງຈາກໂລກກະເພາະຫຼືກະເພາະອາຫານອັກເສບ

ດີເຫັນຜົນທັນຕາແທ້ສູດບູຮານດັ່ງເດີມ-ນອກຈາກເປັນຢາດີກະເພາະອາຫານແລ້ວ

ສັບພະຄຸນຂອງປາໄຫຼເຜຶອກຫຼືວ່າອ່ຽນດ່ອນຍັງເປັນໂຕຢາແກ້ເຈັບເສັ້ນເຈັບເອັນໂດຍການນຳເອົາຫົວມັນມາຕາກແດດໃຫ້ແຫ້ງກຳມືໜຶ່ງຕົ້ມເອົາຈົນນ້ຳພົດດີແລ້ວແບ່ງກີນວັນລະສອງຄັ້ງ(ເຊົ້າ-ແລງ)ແກ້ປວດເມຶ່ອຍຕາມຮ່າງກາຍຕ່າງໆ ແລະອາການປວດເສັ້ນເອັນດັ່ງກວ່າກໍ່ຈະຄ່ອຍໆຫາຍເປັນປົກກະຕິ

-ຕຳເຕຶອນສະຕີມີຄັນຫ້າມກີນເພາະອາດເປັນຜົນສ່ຽງຕໍ່ສຸຂະພາບ

-ມະໂຫສົດ ຢາລາວ ພູເຂົາຄວາຍ

ທີ່ມາ

0 Comments