ເຈົ້າໜ້າທີ່ພົບຫຼັກຖານໃໝ່ ກ້ອງວົງຈອນປິດ ຄະດີແຕງໂມ ຕົກເຮືອ!!

ຕຳຫຼວດພົບຄລິບຫຼັກຖານໃໝ່ ພາບກ້ອງວົງຈອນປິດນາທີ

"ແຕງໂມ" ຢູ່ທ້າຍເຮືອ ຢືນ-ນັ່ງ-ຢືນ ກ່ອນຈະຕົກນໍ້າ

ເລັ່ງປະສານຜູ້ຊ່ຽວຊານກວດສອບພາບໂດຍລະອຽດ

ຊົມຄລິບ

0 Comments