ຫລວງນໍ້າທາເຮັດແທ້!! ກວດຍຶດນໍ້າມັນຂາຍແຄມທາງ


ຫລວງນໍ້າທາ ຢຶດນໍ້າມັນຂາຍແຄມທາງ.

ໃນວັນທີ 31 ພຶດສະພາ 2022 ທ່າມກາງສັງຄົມກໍາລັງພົບພໍ້ບັນຫາການຂາດແຄນນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ, ຍັງມີບາງບຸກຄົນສວຍໃຊ້ໂອກາດຫາຜົນປະໂຫຍດໃຫ້ຕົນເອງ. 


ເຈົ້າໜ້າທີ່ກວດກາການຄ້າ ພະແນກອຸດສະຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ແຂວງຫລວງນໍ້າທາ  ໄດ້ລົງຕິດຕາມ, ກວດກາ,


 ຢຶດ ແລະ ເຮັດບົດບັນທຶກໃຫ້ຜູ້ລະເມີດ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ມີການສວຍໂອກາດໃນຊ່ວງເກີດວິກິດນໍ້າມັນ.


0 Comments