ດື່ມນ້ຳໜ້ອຍເພີ່ມຄວາມສ່ຽງ 5 ພະຍາດ?

ຮ່າງກາຍຂອງເຮົາປະກອບດ້ວຍນໍ້າ 60-70% ສະນັ້ນ ເຮົາຄວນດື່ມນໍ້າໃນປະລິມານທີ່ເໝາະສົມ ເພື່ອໃຫ້ພຽງພໍກັບຮ່າງກາຍ

ພາບ: iStock

ຖ້າເຮົາດື່ມນ້ຳໜ້ອຍເກີນໄປ ເປັນເວລາດົນໆ, ອາດຈະສົ່ງຜົນໃຫ້ຮ່າງກາຍ "ຂາດນ້ຳ" ຊຶ່ງສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດພະຍາດຮ້າຍແຮງຕາມມາ

5 ພະຍາດຮ້າຍແຮງທີ່ສາມາດເກີດຂຶ້ນໄດ້ ຖ້າດື່ມນ້ຳໜ້ອຍບໍ່ພຽງພໍຕໍ່ຮ່າງກາຍ ແລະ ແນະນຳໃຫ້ດື່ມນ້ຳໃນປະລິມານທີ່ເໝາະສົມເພື່ອສຸຂະພາບທີ່ດີ

ຮັບຊົມຄລິບ

0 Comments