ອີ​ຕົນ​ເດ!! ຜູ້ເປັນພໍ່ສຸດທີ່ຊ່ວຍລູກ ແຕ່ບໍ່ຮູ້ຊິຊ່ວຍແນວໃດ

ຜູ້ເປັນພໍ່ສຸດທີ່ຊ່ວຍລູກແຕ່ບໍ່ຮູ້ຊິຊ່ວຍແນວໃດ ລູກອາຍຸ 17 ປີ, ຜູ້ເປັນພໍ່ມາວຽງຈັນກໍ່ມາຄັ້ງແລກໃນຊິວິດ

ບໍ່ຮູ້ຊິພາລູກໄປປົວທາງໃດເງິນກໍ່ບໍ່ມີນອນໂຮງໝໍໄດ້ 3 ອາທິດປາຍແລ້ວແຕ່ລູກຍັງບໍ່ໄຄ

ລາວນອນຢູ່ຫ້ອງດຽວກັນກັບຜົວຂ້ອຍນີ້ ແຕ່ຂ້ອຍກໍ່ອີຕົນລາວນອນບໍ່ໄດ້ໝົດຄືນແຕ່ລະຄືນ

ດຽວນີ້ພໍ່ບໍ່ມີເງິນປົວລູກລະຜູ້ໃດເຫັນແລ້ວຄິດຢາກຊ່ວຍລາວປິ່ນປົວມາຫາລາວໄດ້ເດີຢູ່ທີ່ໂຮງໝໍມະໂຫສົດຕຶກໃໝ່ 8 ຊັ້ນ ນອນຊັ້ນ6 ຫ້ອງເບີ1ເດີ ໃຈບຸນຊ່ວຍລາວແດ່ເດີ

ທີ່ມາ:

0 Comments