ຮັບຊື້ແບ້!!

ຮັບຊື້ແບ້ຈຳນວນຫລາຍ!!
ຖ້າຕ້ອງການຂາຍ...
ຮັບຊື້ເຖິງບ້ານ ໃນລາຄາທີ່ທ່ານພໍໃຈ
ຮັບຊື້ເປັນກິໂລ. ໃກ້ໄກ, ໜ້ອຍຫລາຍ ລາຄາລົມກັນໄດ້
ໂທຫາເດີ 020 92280822

-------------------------------
ຂໍ້ມູນເຟຊບຸກ:

0 Comments