ບັນ​ດາລາຍຊື່ລູກຫວຍ "ແມ່ທິບ" ທີ່​ເຂົ້າ​ແຈ້ງ​ຄວາມ​ກັບ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່

ເຜີຍລາຍຊື່ ລູກຫວຍ " ແມ່ທິບ " ເຈົ້າແມ່ດວງເຮັງ ມີດັ່ງນີ້:

1. ນົກພອນ 1ລ້ານບາດ+400ລ້ານ (ສາລະວັນ)

2.ນາງ ນິມະນີ 200,000b / 3,000$/50,000,000kip

3.ນາງ ດາວອນ50,000,000ກີບ ນະຄອນຫຼວງ

4. ນາງ ວິລາວັນ  90.000.000ກີບ (ນະຄອນຫລວງ)

5.ນາງ ລະລິຕາ 5000$ 150.000.000ກີບ, 200.000฿

6. ນາງ ແປັກ; 380.000.000

7. ນາງ ວັນນິດາ 160.000.000ກີບ

8.ນາງຕ່ອງ; 220.000.000 ກີບ ຫຼັກ20 ຄຳເກີດ

9.ນາງວາດສະຫນາ; ເສຍຫາຍ 50.000.000 ກີບ.

10. ນາງ ທິບເກສອນ 50.000.000 ກີບ

11. ນາງ ເພັດມະນີ  30.000.000 ກີບ

12. ນາງ ມະນີພອນ 40.000$ ແລະ 600.000฿

230.000.000 ກີບ

13.ນາງ ບີ້ 100.000.000 ກີບ

16. ນາງ ເມ 190.000.000 ກີບ /200.000฿

17. ນ ນາລີ 130.000.000ກີບ

18. ນ ໄໝມ້ອນ 70.000.000 ກີບ

19. ອານຸນອນ 180.000.000

20. ນາງ ພິລາວັນ 300ລ້ານກີບ,100,000 ບາດ, 8,500$

21. ນາງ ອານຸສອນ 60,000,000ກີບ ນະຄອນຫລວງ

22. ນ ນິດດາ 6.000$

23. ນ ລຳພອນ  300.000.000 ລ້ານກີບ.

24. ທ້າວ ແນດບຽນ100 ລ້ານກີບ

25.ທ້າວ ດາວລຸ້ງ 140.000.000₭

26 ນາງ ສຸພາສອນ 160.000.000₭

27. ນາງ ມະໄລເພັດ ກີບ 50.000.000, 6.000$

28. ທ ວິໄຊ 200,000,000ກີບ ເງິນບາດ160,000฿

29. ນ.ອາລິສາ 50.000.000ກີບ.

#ບອກຕໍ່ #ເລົ່າຂ່າວ #ເຈ້ທີບ #ເຈ້ທິບດວງເຮັງ

0 Comments