ຮັບຊື້ໜາກຂ່າ ເອົາຈຳນວນຫລາຍ ລາຄາດີ!!

ຮັບຊື້ຫມາກຄ່າດິບ ແລະແຫ້ງຈຳນວນຫລາຍ

ໂລດິບ12,000 ກີບ, ແຫ້ງ 42,000 k

ພ້ອມໂອນທຸກແຂວງທົ່ວປະເທດ ຖ້າມີໂທມາ 92280822 (24ຊົ່ວໂມງ)

ຂໍ້ມູນ:

ຊື້ແທ້ຊື້ຈີງ...

0 Comments