ສາທາແຂວງໄຊຍະບູລີເຄື່ອນໄຫວຜ່າຕັດແກ່ນຕາຂຸ້ນຟຣີ

ໃນວັນທີ 24/06/2022 ຜ່ານມາ ທາງພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງ ໄຊຍະບູລີ ໄດ້ອອກແຈ້ງການເຖີງຫົວໜ້າສາທາລະນະສຸກເມືອງ 11 ເມືອງໃນທົ່ວແຂວງ.

ເລື່ອງ: ການເຄື່ອນໄຫວຜ່າຕັດແກ່ນຕາຂຸ້ນຢູ່ໂຮງໝໍແຂວງ(ໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າ)

ໝາຍເຫດ: ສ່ວນການພັກເຊົາ ແລະການກິນຢູ່ແມ່ນກຸ້ມຕົນເອງ

0 Comments