10 ປີຕ້ອງຍອມແພ້ ຂໍເດີນທາງໃໝ່

ໃນການລໍຄອຍໂກຕາລັດຖະກອນ10ປີຢູ່ພະແນກພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ບໍ່ໄດ້ແລ້ວຂໍລາໄປເດີນທາງໃໝ່,

ຂໍຂອບໃຈນຳຫົວໜ້າພະແນກແລະຄະນະພ້ອມຫົວໜ້າຂະແໜງຕະຫຼອດຮອດອ້າຍນ້ອງວິຊາການທຸກຄົນທີ່ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອຂ້າພະເຈົ້າໃນເວລາທີ່ໄດ້ດຳເນີນຊີວິດຮ່ວມງານນຳກັນ ແລະ ຂໍຂອບໃຈນຳທາງພະແນກທີໄດ້ມອບເງິນໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າໄປເລີ່ມຕົ້ນເສັ້ນທາງໃໜ່,


ຂ້າພະເຈົ້າຂໍອວຍພອນໃຫ້ທຸກຄົນຈົ່ງມີສຸຂະພາບແຂງແຮງແລະໃຫ້ສຳເລັດໜ້າທີ່ການງານທຸກປະການ

--------------------------------------

0 Comments