ອັນດັບທີ 12 ຂອງໂລກ ແລະ ທີ່ 3 ຂອງອາຊຽນ

ສປປລາວ ອັນດັບທີ 12ຂອງໂລກ ແລະ ທີ່3ຂອງອາຊຽນ ໃນການສົ່ງອອກກາເຟ , ມີໃຜດື່ມກາເຟລາວແດ່? 
Top 12 coffee producing Countries worldwide ☕ 🇻🇳🇮🇩🇱🇦


#ເລົ່າຂ່າວ | Ranking Royal

ຂໍ້ມູນ:

0 Comments