ປັບລົງລາຄານ້ຳມັນ 15/07/2022


ແຈ້ງປັບລົງລາຄານ້ຳມັນ ເລິ່ມປະຕິບັດ 06:00 ຂອງວັນທີ 15/07/2022  ຕາມແຈ້ງການຈາກ ກຊ ອຸດສະຫະກຳແລະການຄ້າ ເລກທີ 0921/ອຄ  ລົງວັນທີ 14 ກໍລະກົດ 2022

0 Comments