ກວດບັນຫາສາຍຕາຟຣີ!!

ທ່ານໃດມີບັນຫາເລຶ່ອງສາຍຕາເຊັ່ນ:ຕາມົວ,ເຈັບຕາ,ຊີ້ນຕາປົ່ງ,ສາຍຕາສັ້ນ,ສາຍຕາຜິດປົກກະຕິມາແຕ່ກຳເນີດຫຼຶບັນຫາອຶ່ນໆກ່ຽວກັບພະຍາດຕາ


ຂໍເຊີນທຸກທ່ານເຂົ້າມາກວດໄດ້ແຕ່ວັນຈັນຫາວັນສຸກຕອນເຊົ້າເລີ່ມແຕ່8h00'-12h00'ຕອນແລງເລີ່ມແຕ່13h30'-16h15'.(ຫຼັງຈາກເປີດຕາແລ້ວພໍ່ຕູ້ແມ່ຕູ້ວ່າປານ14ອີກຄັ້ງວ່າຊັ້ນ😂)

ຂໍ້ມູນ:

0 Comments