ອຸບັດຕິເຫດເທິງທາງດ່ວນ ບ. ນາຊອນ ຫາ ບ. ບົວ

ຊົມຄລິບ:

--------------------------------------