ຂໍເຕືອນ!! ຫ້າມກົດລິ້ງແບບນີ້

ຂໍເຕືອນ! ໃຜເຫັນລິ້ງແບບນີ່ ຫລື ມີຄົນສົ່ງມາໃຫ້ ຫ້າມກົດເຂົ້າໄປ

> ຖ້າກົດເຂົ້າໄປມັນຈະເດັ້ງໄປຫນ້າ Login ບັນຊີ Fb ກໍ່ຈະໂດນເເຮກ

ຂໍ້ມູນ:

0 Comments