ເສຍຫາຍໜັກ!!

ຫຼີກລ້ຽງໄດ້ກໍຫຼີກເດີ້ພີ່ນ້ອງ!! ທາງເປ່ເພຫຼາຍ ຄົນໄປມາບໍ່ໄດ້
📌ທາງສາຍເມືອງສິງ-ເມືອງລອງ-ຊຽງກົກ


Cr. Phimphone Duangvised

--------------------------------------

0 Comments