ເປີດຊັບສິນ ເຈ້ທິບ

ເປີດຊັບສິນເຈ້ທິບ ຫອບໜີປະລູກຫວຍ


     ຫລາຍຄົນຢາກຮູ້ວ່າ: ເຈ້ທິບ ພຸດທະວົງ ຫລື ຊື່ຈິງ ນາງ ພອນທິບ ໄຊປັນຍາ ຜູ້ຖືກຫວຍລວຍຊັບ, ເຈົ້າຂອງຮ້ານເພັດ  ມີຄົນນຳເງິນໄປຝາກ ກິນດອກເບ້ຍ 30% ມີຈັກຄົນ ແລະ ມູນຄ່າເສຍຫາຍຫລາຍປານໃດ?.

    ໃນເບື້ອງຕົ້ນ ມີຄົນຕົກເປັນເຫຍື່ອ ປະມານ 5.000 ຄົນ, ມີມູນຄ່າ 20.000 ລ້ານກີບ, 400 ລ້ານບາດ ແລະ 4.000.000 $.

   👌🏻👌🏻" ເຈ້ທິບ " ໄດ້ລ່ອງຫົນ ໃນມື້ທີ່ຕ້ອງນັດຈ່າຍດອກເບ້ຍ 30% ໃນວັນທີ 29 ມິຖຸນາ 2022 ອອກດ່ານວຽງຈັນ-ຫນອງຄາຍ.

           ຂໍເປັນກຳລັງໃຈຊ່ວຍຜູ້ທີ່ຕົກເປັນເຫຍື່ອ.

0 Comments