ແຈ້ງຄວາມດຳເນີນຄະດີ ເຈ້ທີບ

ແຈ້ງຄວາມເອົາຜິດ " ເຈ້ທິບ "
 
    ໃນວັນທີ 4 ກໍລະກົດ 2022 ທີ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ຜູ້ເສຍຫາຍ ໄດ້ເຂົ້າແຈ້ງຄວາມຕໍ່ເຈົ້າຫນ້າທີ່ຕຳຫລວດ ໃຫ້ດຳເນີນຄະດີ " ເຈ້ທິບ " ເຈົ້າຂອງຮ້ານເພັດ LAYA.


   ພາຍຫລັງໄດ້ຮັບແຈ້ງຄວາມ ເຈົ້າຫນ້າທີ່ໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງພະນັກງານຮັບຜິດຊອບສືບສວນ-ສອບສວນ ແລະ ຈະດຳເນີນຄະດີ ຕາມລະບຽບກົດຫມາຍ.

0 Comments