ກິນແຕ່ເຫຼົ້າຕະຫຼອດ

ອູ້ມລູກນ້ອຍຕາມເມຍ.

     ໃນວັນທີ 4 ກໍລະກົດ 2022 ມີຄົນພົບເຫັນພໍ່ລູກຄູ່ຫນຶ່ງ ຜູ້ເປັນພໍ່ນອນຫລັບ ມືກອດລູກນ້ອຍແນບເອິກອິງກຳແພງຢູ່ຮ່ອມ ໂຮງງານຕັດຫຍິບບ້ານສີເກີດ ເມືອງນາຊາຍທອງນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ.

     ພາຍຫລັງຮູບດັ່ງກ່າວ ໄດ້ເຜີຍແຜ່ອອກໄປໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈຢ່າງຫລວງຫລາຍ, ທັງອີຕົນຜູ້ເປັນລູກນ້ອຍ.ແຕ່ໃນຄວາມເປັນຈິງແລ້ວ ຜູ້ກ່ຽວຖືກເມຍປະ ຍ້ອນກິນເຫລົ້າເມົາຕະຫລອດ ເມຍປະລູກໄວ້ໃຫ້ລ້ຽງທັງຫມົດ 7 ຄົນ ແຕ່ລະຄົນ ບໍ່ສາມາດຫາລ້ຽງ ຕົນເອງໄດ້.

     ຢ່າງໃດກໍຕາມຄາດວ່າ ຜູ້ເປັນເມຍອາດຈະສັ່ງສອນຜົວໃຫ້ຮູ້ສຳນຶກ ແລະ ຮູ້ທຳມາຫາກິນ ຈາກນັ້ນ ກໍຈະຄືນຫາຄອບຄົວກໍເປັນໄດ້.
                "  ຂໍເອົາໃຈຊ່ວຍ "


ຂໍ້ມູນ:

0 Comments