ບັນຍາກາດ ຕໍ່ຄິວເຮັດພັດສປັອດ


6/7/2022 | ຮ້ອນແດ່ກະອົດທົນ …. ແດດພວມກ້າ ,ປະຊາຊົນເຂົ້າຄິວລໍຖ້າເຮັດ Passport ທີ່ ກົງສູນກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. 
-
Harry.PS ແລະ ໂທລະໂຄ່ງ

ຂໍ້ມູນ

0 Comments