ວັນທີ 1/07/2022 ເວລາ 11:40 ນາທີ ເກີດເຫດລົດໂດຍສານປີ້ນ ຢູ່ເຂດປາກກະດິງ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ