ເກີດເຫດດິນສະໄລ້ຖົມທາງ

ໃນວັນທີ 08/07/2022 ເສັ້ນທາງຈາກສຳນັກເມືອງພູຄູນໄປຫາຫລວງພະບາງ 


ຕອນເຊົ້າມື້ນີ້ເສັ້ນທາງຕິດຂັດ ໄປມາບໍສະດວກ ເພາະວ່າມີດິນເຈື່ອນຖົມທາງ ເນື່ອງຈາກຝົນຕົກໜັກຕອນຄືນ 

ຈຶ່ງເປັນເຫດເຮັດໃຫ້ລົດສັນຈອນໄປມາພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ 


ທ່ານໃດຈະໃຊ້ເສັ້ນທາງນີ້ແນະນຳໃຫ້ເລື່ອນການເດີນທາງອອກໄປກ່ອນ 

ບໍເຊັ່ນນັ້ນອາດຈະນອນໃນລົດຄ້າງຄືນ...

--------------------------------------

0 Comments