ທີ່ແທ້ກໍ່ບໍ່ແມ່ນຕົນເອງເປັນເຈົ້າຂອງ

ທ່ານ ຈັນທະບູນ ສຸກອາລຸນ ຜູ້ອໍານວຍການໃຫຍ່ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ

"ເຖິງວ່າປະເທດເຮົາຈະມີຫຼາຍເຂື່ອນ ເປັນໝໍ້ໄຟອາຊຽນ ແຕ່ຄວາມຈິງປະເທດເຮົາ ບໍ່ມີເຂື່ອນເປັນຂອງຕົນເອງ ເຮົາໄດ້ຊື້ໄຟຟ້າຈາກເຂື່ອນຕ່າງໆ, ໂຄງການຕ່າງໆ ແລ້ວມາຂາຍຕໍ່"

------------------------------------
ຂໍ້ມູນ:

0 Comments