#ແຊຣບອກຕໍ່ເດີ ລູກປ່ວຍໜັກເຂົ້າໂຮງໝໍ ຄອບຄົວທຸກຍາກ ບໍມີເງີນຈະຊື້ຮອດເຂົ້າກິນ

ສະບາຍດີ😭😭 ເເມ່ໆທຸກຄົນເເມ່ນີ້
ລ້ຽງລູກດ່ຽວ😭ຜົວກໍ່ຫນີໄປເອົາເມຍໄຫມ່😭ຍອ້ມວ່າຂອບຄົວເເມ່ນີ້ທຸກ🙏ຂໍ່ຄວາມກະລຸນານຳເເມ່ໆທັງຫລາຍ😭🙏 

ລູກເເມ່ນີ້ປວ່ຍຫນັກ 😭😭 ຊ່ວຍ ລູກຂອ້ຍເເນ່ໄດ້ບໍ່🙏ເ😭😭 ເເມ່ນີ້ບໍ່ມີເງິນເເທ້ໆ ເງິນຊິຊື່ເຂົ້າກິນກໍ່ບໍ່ມີ ລູກພັດມາເປັນເເບບນີ້ອີກ 😭😭 ຊວ່ຍຄົນລະ 10-20ກໍ່ໄດ້ 🙏

ເເມ່ນີ້ຢູ່ບ້ານບ້ານວັງມ້າ ເມືອງສັງທອງ
ຕອນນີ້ລູກກຳລັງຖືກສົ່ງໄປ ໂຮງຫມໍ ວຽງ😭

#ເບີໂທ 030489567 
#ເລກບັນຊີ : 77783739
#BCEL ເເມ່ນີ້ຕັ້ງຜ່ານເບີ 
#ເປັນກະເປົາ ທະນາຄານການຄ້າ

ຊວ່ຍເເມ່ນີ້ເເນ່ເດີ😭😭ໂອຍນໍ້ລູກເອີຍເເມ່ນີ້ອີຕົນເຈົ້າເດີເຈົ້າຄືບໍ່ໄປເກີດນໍາ ຜູ້ເພິ່ນຮັ່ງຜູ້ເພິ່ນມີພຸ້ນ😭😭😭😭😭 ຂອບໃຈລວ້ຽຫນ້າເດີໄຜທີ່ຊວ່ຍ ຂໍ່ໄຫ້ໄດ້ເງິນລາ້ນປາ້ນເງິນເເສນ ສາທູ 🙏
ຊວ່ຍເເຊ໌ໄຫ້ເເມ່ນີ້ໄດ້ບໍ່ ບໍ່ເຫັນເເກ່ເເມ່ກໍ່ເຫັນເເກ່ລູກເເມ່ນີ້ເເນ່ເດີ🙏😭 ຖ້າບໍ່ມີລູກເເມ່ນີ້ກໍ່ບໍ່ມີຄວາມຫມາຍອີກຕໍ່ໄປ😭😭

ຂໍ້ມູນ:

0 Comments