ສະໜຸນໄພພື້ນບ້ານ ສູດປົວໂລກກະເພາະອາຫານ

ສະໜຸນໄພປິ່ນປົວໂລກກະເພາະອາຫານ
ສູດແກ້ໂລກກະເພາະອາຫານ ປວດທ້ອງເປັນປະຈຳ ໃຫ້ກັ້ນຫາຍໄຈເດັດເອົາຍອດຫຍ້າຂີ້ຫລໍ່ ຈຳນວນ 3 ຍອດ

 ແລ້ວລ້າງໃຫ້ສະອາດ, ຕຳໃຫ້ລະອຽດ, ເອົານໍ້າສະອາດໃສ່ 1-2 ບ່ວງ ກັ້ນຕອງເອົາແຕ່ນໍ້າ ປະສົມກັບນໍ້າຜີ້ງ

 ກິນມື້ລະ 1-2 ຄັ້ງ ກ່ອນອາຫານ 1 ຊົ່ວໂມງ ກິນເປັນປະຈຳບໍເທົ່າວັນອາການກໍ່ຈະຫາຍດີ

0 Comments