ຕ້ອງການຊື້ ຫມາກດອກຄ່າ ແຫ້ງຈຳນວນ ຫລາຍ
ໃນລາຄາກິໂລລະ 60 000ກີບ ຫາ70 000ພັນ 
ຊື້ທົ່ວປະເທດ ໂທ: 92280822

.

ຂໍ້ມູນ: