ບັນທຸກໝັກເກີນຄວາມສາມາດຮັບໄດ້


ໃນວັນທີ 3 ກັນຍາ 2022 ເວລາ ປະມານ 21:20 ໂມງ ຂົວສິລິເຮືອງ ເມືອງສິງ ແຂວງຫລວງນ້ຳທາ, ຮັບນໍ້າຫນັກລົດບັນທຸກບໍ່ໄຫວ ຈິ່ງຍອມຈຳນົນ.

ເຫດການນີ້, ເຖິງແມ່ນວ່າຜູ້ຂັບຂີ່ລົດປອດໄພ ແຕ່ຕ້ອງສ້ອມແປງຂົວໃຫ້ກັບມານໍາໃຊ້ໄດ້ຕາມປົກກະຕິ.

0 Comments