ລົດຕຳງົວອີ່ຕົນທັງລົດ ທັງງົວ

ລົດຕຳງົວທີ່ທາງດ່ວນ ລົດກະມຸ່ນ ງົວກະມຸ່ນ ອີ່ຕົນທັງລົດ ທັງງົວ😭
ເຫດເກີດ ເຂດ ທາງດ່ວນຊ່ວງ ເມືອງນາຊາຍ

#Photo: Tainoy

ທີ່ມາ:

0 Comments