ຫຸ່ນຍົນ Boston Dynamic ກະໂດດໂຊລອຍໂຕກາງອາກາດ 

ປ່ອຍວິດີໂອໂຊກັນອີກແລ້ວ ສຳລັບຫຸ່ນຍົນຄ້າຍມະນຸດ ກັບຄວາມສາມາດທີ່ຫຼາກຫຼາຍ

ບໍ່ວ່າຈະເປັນການຂົນເຄື່ອງ, ແກ້ໄຂບັນຫາເມື່ອມີສິ່ງກີດຂວາງລະຫວ່າງທາງ

ແມ່ນແຕ່ການກະໂດດຕີລັງກາກາງອາກາດກໍ່ເຮັດໄດ້

ບໍລິສັດ Boston Dynamic ຜູ້ພັດທະນາໄດ້ປ່ອຍວິດີໂອຈຳລອງສະຖານະການໃຫ້ຫຸ່ນຍົນຂົນອຸປະກອນໄປໃຫ້ຊ່າງ

ຊົມຄລິບ