ເປີດຮັບນັກສຶກສາເຂົ້າຮຽນໃນຫຼັກສູດປະລີນຍາໂທ 2023-2024

ມະຫາວິທະຍາໄລ ສຸພານຸວົງ ແຈ້ງການ ເລື່ອງ: ການເປີດຮັບສະໝັກເອົານັກສຶກສາເຂົ້າຮຽນ ໃນຫຼັກສູດປະລີນຍາໂທ ສາຂາການບໍລິຫານຊັບພະຍາກອນອົງກອນ 

ຫຼັກສູດຮູບແບບຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ປະຈຳສົກສຶກສາ2023-2024.

#ລາຍລະອຽດ: ແມ່ນຕາມແຈ້ງການລຸ່ມນີ້
#ສົນໃຈຕິດຕໍ່ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ
ຫ້ອງການຄົ້ນຄ້ວາວິທະຍາສາດ ແລະ ບໍລິການວິຊາການ ອຈ ປອ ພອນວິໄລ ສີລິວົງ Tel ແລະ WhatsApp 020 22011025

ທີ່ມາ:

0 Comments