7 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກເສຍຊີວິດຈາກມົນລະພິດທາງອາກາດ

ມົນລະພິດທາງອາກາດ ຄືໄພງຽບ ທີ່ຄຸກຄາມມວນມະນຸດຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ - ໂດຍສະເພາະແມ່ນຕໍ່ກັບເດັກນ້ອຍ ແລະ ຜູ້ສູງອາຍຸ!

ທ່ານຮູ້ບໍ່ວ່າ ໃນແຕ່ລະປີມີປະຊາກອນທີ່ເສຍຊີວິດກ່ອນໄວອັນຄວນຫຼາຍເຖິງ 7 ລ້ານຄົນໃນທົ່ວໂລກ? ອົງການອະນາໄມໂລກ (WHO) ໃຫ້ຮູ້ວ່າຄຸນນະພາບອາກາດທີ່ບໍ່ດີ ສົ່ງຜົນໃຫ້ອັດຕາການຕາຍຈາກພະຍາດຫົວໃຈ, ພະຍາດອັກເສບປອດ, ພະຍາດປອດ ແລະ ມະເລັງ. ມົນລະພິດທາງອາກາດຍັງເປັນປັດໄຈຫຼັກ ອັນດັບທີ 4 ທີ່ພາໃຫ້ຄົນເຮົາເສຍຊີວິດໃນທົ່ວໂລກ.

ຍ້ອນແນວນັ້ນ, ພວກເຮົາຈິ່ງໄດ້ຮວບຮວມການປ້ອງກັນມົນລະພິດທາງອາກາດ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ສິ່ງແວດລ້ອມ ພ້ອມທັງຄົນເຮົາເອງ ໃຫ້ມີຄວາມປອດໄພ ແລະ ມີສຸຂະພາບທີ່ແຂງແຮງ!

7 ວິທີຮັບມືກັບມົນລະພິດທາງອາດ:

1. ເຈືອຈາງມົນລະພິດໃນຮ່າງກາຍ ໂດຍການດື່ມນ້ຳຫຼາຍໆ 
2. ກັ່ນຕອງມົນລະພິດເຂົ້າສູ່ຮ່າງກາຍ ໄດ້ຫຼາຍເຖິງ 95%
3. ຮັກສາສົມດຸນຂອງອາກາດໄດ້ຢ່າງດີ
4. 47% ຂອງມົນລະພິດທາງອາກາດແມ່ນຍ້ອນຄວັນລົດ
5. 90% ຂອງມົນລະພິດທາງອາກາດໃນຫ້ອງແມ່ນຍ້ອນຄວັນຢາສູບ
6. ຝຸ່ນ PM 2.5 ມານຳລົມ ເມື່ອປິດປະຕູກໍບໍ່ເຂົ້າເຮືອນເຮົາງ່າຍ
7. ລະດັບມົນລະພິດປ່ຽນແປງໄດ້ຕະຫຼອດເວລາ

CR.ໜັງສືພິມລາວພັດທະນາ

0 Comments