ສະຫະລັດ ສຳເລັດການຢ້ອນອາຍຸຂອງໜູ

ນັກວິທະຍາສາດໃນສະຫະລັດ ປະສົບຜົນສຳເລັດໃນການຢ້ອນອາຍຸຂອງໜູ ໂດຍ​ການ​ປ່ຽນ​ຫນູ​ອາ​ຍຸແກ່​ໃຫ້​ເປັນ​ຫນູ​ຫນຸ່ມ​  ​ເພື່ອ​ຂະຫຍາຍ​ໄປ​ສູ່​ການ​ຍ້ອນອາຍຸຂອງມະນຸດໃນອະນາຄົດ

ເຊິ່ງຄວາມແກ່ສາມາດປ່ຽນຄືນໄດ້ ນັ້ນເປັນຍ້ອນວ່າຮ່າງກາຍຂອງມະນຸດມີ  "ສໍາເນົາອາຍຸນ້ອຍ" ຢູ່ ແລະ
 ວິທະຍາສາດສາມາດກະຕຸ້ນໃຫ້ສໍາເນົານັ້ນສ້າງຂື້ນໃຫມ່ໄດ້

ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍຂອງມະນຸດສາມາດກັບຄືນສູ່ໄວຫນຸ່ມສາວໄດ້ອີກຄັ້ງ

0 Comments