ຜັກ-ໝາກໄມ້ ກິນງ່າຍຂັບຖ່າຍສະດວກ

ຜັກ-ໝາກໄມ້ ກິນງ່າຍ, ຂັບຖ່າຍສະດວກ

1. ໝາກມັງກອນ: ຊ່ວຍກະຕຸ້ນໃຫ້ລະບົບຂັບຖ່າຍທຳງານໄດ້ສະດວກ ແກ້ອາການທ້ອງຜູກ.
2. ໝາກໂປມຂຽວ: ໄຍໝາກໂປມ ເປັນຕົວຊ່ວຍໃນການແກ້ທ້ອງຜູກ

3. ໝາກກ້ວຍ: ຊ່ວຍໃຫ້ການຂັບຖ່າຍສະດວກຍິ່ງຂື້ນ


4. ໝາກມ່ວງສຸກ: ລະບົບຂັບຖ່າຍເຮັດວຽກໄດ້ດີຂື້ນ


5. ໝາກຂາມ: ຊ່ວຍແກ້ອາການທ້ອງຜູກດ້ວຍໝາກຂາມ 1 ຟັກ


6. ຜັກບົ້ງ: ໄຟເບີຣ໌ໃນຜັກບົ້ງຊ່ວຍທຳຄວາມສະອາດສີ່ງຕົກຄ້າງໃນລຳໄສ້


7. ໝາກຫຸ່ງສຸກ: ຊ່ວຍໃນເລື່ອງລະບົບຂັບຖ່າຍໄດ້ດີທີ່ສຸດ


8. ໝາກກ້ຽງ: ຊ່ວຍແກ້ທ້ອງຜູກໃຫ້ຄົນທີ່ຖ່າຍຍາກ


9. ໝາກບວບ: ກະຕຸ້ນໃຫ້ຮ່າງກາຍເກີດການຂັບຖ່າຍໄດ້ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ

10. ໝາກນັດ: ຊ່ວຍຍ່ອຍອາຫານໄດ້ດີ

0 Comments